top of page
Verrijk je Leven met de diepgaande Sound Healer Opleiding
van Nestor Kornblum en Michele Averard,
Europese Pioniers in Klanktherapie en Sound Healing

Nestor en Michele hebben wereldwijd deelnemers getraind vanuit hun basis, 'The Association of Sound Therapy', aan de betoverende Costa Blanca in Spanje.

Dit jaar wordt deze gevierde opleiding voor de 15e keer in België georganiseerd, na groot succes in voorgaande jaren met deelname van ruim 200 enthousiastelingen uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Macedonië.

Je hebt geen muzikale ervaring nodig, de cursus biedt voor iedereen toegankelijke technieken.

 

De opleiding geeft recht op een A.S.T (Association of Sound Therapy) Diploma en is gespreid over 4 intensieve weekends (gespreid over het najaar van 2024). Zie de data onder 'Praktisch'.
Deze spreiding biedt oefentijd en maakt integratie van de technieken in het dagelijks werk en leven eenvoudiger voor cursisten.

 

De opleiding is in het Engels, maar maak je geen zorgen als dat niet je sterkste taal is. Je medestudenten en wij helpen graag met vertalen waar nodig. Nestor begrijpt bovendien aardig wat Nederlands vanwege zijn Zuid-Afrikaanse achtergrond. Er zijn veel praktijksessies, en in de theoretische onderdelen zal je merken dat veel benamingen hetzelfde zijn in het Engels als in het Nederlands. Taal is nog nooit een probleem geweest, laat dat je dus zeker niet tegenhouden.


Voor Wie?

Deze opleiding is voor iedereen die zich wil verdiepen in de helende aspecten van klank, ook wel 'het medicijn van de 21e eeuw' genoemd. Na afronding kan je als klanktherapeut aan de slag gaan of de geleerde tools en technieken integreren in bestaande praktijken, zoals massage, qi gong, kinesitherapie en yoga.

Zelfs zonder professionele ambities biedt werken met klank en energie een krachtig instrument voor persoonlijke groei, transformatie en manifestatie. 


Klankwerk roert diepe innerlijke processen aan die je levenspad weerspiegelen. Deze opleiding is dus veel meer dan een verzameling 'technieken' die je kunt toepassen. Ze laat je ook eerlijk naar jezelf kijken en biedt krachtige sleutels om je eigen energie te managen. 

De transformerende kracht van klank leert je jouw energiesysteem kennen, brengt stroming waar er blokkades zijn en laat je voelen hoe je jezelf in balans houdt.

Het allerbelangrijkste? Leren hoe klank en vibratie bijdragen aan gezondheid en welzijn, van jezelf en anderen.

Totaal: Ongeveer 83 lesuren.

Programma opleiding

module 1
 • The Science and Theory of Sound Therapy: how sound affects us on all levels of our being.

 • Cymatics and other Sciences, such as Masaru Emoto’s work and others.

 • The relationship of Sound and Energy to Matter and Form. Shamanism and the origins and History of Sound Healing.

 • The Healing Power of Sound and Energy. Practical techniques to take conscious control of the energy that flows through us, using the power of Intention

 • Creative Visualization and the Voice: develop your natural abilities to Feel and Sense the effects of sound on yourself and others.

 • Cleansing, harmonizing and balancing the chakras and subtle bodies with Vocal Sounds.

 • Free your Healing Voice: Practical vocal and Intoning techniques to discover your authentic voice and its healing potential..

(Michele developed a unique method for freeing your healing voice, which she has combined in her book 'Free your Voice, Heal your Life' (published in 2012).

nestor cymatics
Nestor using tuning forks
module 2
 • Overtone Chant, Overtone Singing:  singing two simultaneous sounds by amplifying the pure, sine wave harmonics within your voice.. This ancient and potent technique is used by Shamans in Mongolia and Central Asia to resonate with Nature and purify the Mind and Spirit. In the last 3 decades this has become a refined Sound Healing tool. We will learn the basic techniques and therapeutic applications. Everyone will be singing Overtones within the first day of this module!

 • Sound as a tool for raising personal and planetary frequency & sacred Geometry:
 • the relationship between Sound, Musical Intervals, Ratios and Form. The physical structure of Sound and its reflection in Nature. Harmonic re-patterning through Sound.

 • Tuning Forks and their application in Sound Health Therapy:

  • SonoPuncture- the application of Tuning Forks on reflex points of the meridians, feet, hands and spine,

  • Osteophony- the application of Tuning Forks on the articulations and other bony processes of the body,
  • Diaphony- the Bio-Energetic application of Tuning Forks on the Chakras and in the Subtle Energy Bodies (aura).

 • Intervals (the relationship between sounds) and their effect on the human system on mental, emotional and physical levels.
module 3
 • Singing Bowls, Himalayan and Quartz bowls: -the origins, theory and applications in self–healing and applied healing.

 • Includes practical sessions on healing the physical and subtle bodies.
 • Voice and Energy work: continuation and refining what was initiated in the first Module with Michele

 • Conducting a Sound Healing Session with Protocols, Creating a safe and protected healing space and more.

Michele stem excercise
michele tibetan bowl
module 4
 • Advanced energy management: protection and cleaning of spaces, rooms and energy fields, as well as the treatment area. How to give a complete Sound Healing session.

 • How to conduct a professional SOUND JOURNEY - Healing Session for groups, with a variety of Therapeutic and acoustic instruments. Instruction on the healing applications of each instrument.

 • Integrating other instruments:  We will also discuss and demonstrate in various modules during the Course the application and use of other instruments such as: Monochords and other string instruments / Gongs and hand-pans (Hang-drum type instruments) / Native American Flute, Overtone flute / Didgeridoo (and circular breathing) / Native Drums, Rattles, Ocean Drums and other instruments.

 • Harmonic Integration. Revising and integrating the entire course. Bringing all the Knowledge and Practice together into a harmonious whole.

 • Exams in the form of Practical evaluation and award of diplomas.

bottom of page